AİLE EĞİTİMİ

AİLE EĞİTİMİ   Çocuklarımızın eğitimi okul ve aile iş birliği ile yapılabilecek bir sorumluluktur. Aile eğitim sürecine ne kadar erken katılırsa çocukta elde edilen gelişim de o oranda artacaktır. Aile eğitimleri sayesinde aile çocuk bağları sağlamlaştırılır ve elde edilen kazanımlar artmaktadır. AİLE EĞİTİMİ

Aile Eğitiminin Önemi; çocukların en fazla vakit geçirdiği ortam ailedir. Bundan dolayı her çocuk potansiyelini bu ortamda sergilemekte ve eksikliklerde bu ortamlarda ortaya çıkmaktadır. Fakat bazı aileler çocukların eğitimde etkin olabilecek bu gücün farkına varamamaktadır. Bazen de aile çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi için gücünü nasıl kullanacağı konusunda yeterince bilgi sahibi olmayabilir. Çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu aileleri ile birlikte geçirdiği düşünüldüğünde, anne babaların çocukları üzerindeki rolünün eğitim etkinliklerini ne ölçüde etkileyeceği görülmektedir. Aile eğitimleri de bu gibi eksikliklerin belirlenip belirlenen konular hakkında planlanan eğitimlerin ailelere sunulması ile giderilmeye çalışılmaktadır.